QUY TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Bước 1: Quý khách có phản ánh, khiếu nại vui lòng liên hệ qua hotline xử lý khiếu nại 0336798266

Bước 2: Midu tiếp nhận và tiến hành xác minh, làm rõ thông tin

Bước 3: Đối chiếu từng trường hợp cụ thể, xử lý theo quy định của công ty